Voorbeeldexamens Nieuwe Scheikunde

 

vwo

opgaven

uitwerkbijlage

correctievoorschrift

toelichting

 

havo

opgaven

uitwerkbijlage

correctievoorschrift

toelichting

 

 

Voorbeeldexamens Nieuwe Natuurkunde

 

vwo

opgaven

uitwerkbijlage

correctievoorschrift

toelichting

 

havo

opgaven

uitwerkbijlage

correctievoorschrift

toelichting

 

 

Voorbeeldexamens Nieuwe Biologie

Voor biologie verschijnen er geen voorbeeldexamens.

De pilotscholen doen al in 2014(havo) respectievelijk 2015(vwo) examen volgens het nieuwe programma.
De betreffende examens dienen als voorbeeldexamens.