Toets Scheikunde 4H klas 2014/2015

t/m practicum 9 van bovenbouwmodule 5

 

 

NAAM:                                                              Docent:

 

Deze toets bestaat uit twee delen.

In onderstaand A-deel voer je buiten contacttijd opdrachten uit bij de folder PROEF! (14/15).

Het B-deel van deze toets doe je in contacttijd.

Je beantwoordt dan vragen o.a. met betrekking tot PROEF! (14/15)

 

Je kunt 1 punt op de schaal van tien verdienen door:

* je huiswerk in orde te hebben tot en met het door je docent
  aangegeven (A-)practicum
* je samenvattingen(schrift) in orde te  hebben

* in de les op tempo en volgens afspraken gewerkt te hebben.

 

En je kunt 1 punt op de schaal van tien verdienen door:

* dit formulier correct ingevuld in te leveren bij het deel van de toets
  dat in contacttijd plaatsvindt (staat je naam en die van je docent er
  al op?).

 

Natuurlijk moet je bij het B-deel van de toets ook PROEF! (14/15), je rekenmachine, je BINAS-tabellenboek en je TUE-tabellenboekje meebrengen. Je mag niets lenen van een klasgenoot.

 

 

DEEL A (buiten contacttijd)

 

In de folder PROEF! (14/15) schrijven Marie, Tim, Mohamed (Max), Max, Patrick, Boyd, Lisanne en Brigith over hun opleiding: milieukunde, chemische technologie, chemie, bio-informatica, forensisch onderzoek, biologie en medisch laboratoriumonderzoek.

 

a. Welke opleiding heeft Tim gevolgd?

 

 

In de folder staat bij ieder ook vermeld welk beroep of stage ze na of in hun studie doen.

 

b. Citeer uit één van de beroep/stagebeschrijvingen een woord, zinsnede of zin waaraan je kunt zien dat de studie met scheikunde te maken heeft en leg uit waarom je dat vindt.

woord/zinsnede/zin:


het heeft met scheikunde te maken want:

 

 

 

 

Het zijn allemaal voorbeelden van applied science. Daarbij wordt bestaande natuurwetenschappelijke kennis (science) gebruikt om meer praktische en technologische toepassingen (to apply) te ontwikkelen.

 

Vier toepassingsgebieden worden in de zwarte balkjes genoemd:
- water, energie & milieu

- food & materials

- DNA & sporen

- mens & medisch

 

c. Welke van deze toepassingsgebieden spreekt jou het meest aan?

 

 

 

 

Bij elk van de toepassingsgebieden staat een werkweekbeschrijving en een onderzoeksbeschrijving.

 

d. Staat van Brigith de werkweek of het onderzoek beschreven?

 

 

 

Boven elke onderzoeksbeschrijving staat een kopje:

- “Je kunt natuurlijk ook…”

- “Same name, different job..

- “Het kan ook anders…”

- “Monsters en kolonies…

 

e. Kies een van deze kopjes en leg uit wat ermee bedoeld wordt.
   
kopje:

 

uitleg:

 

 

 

 

Om de vorig vragen te kunnen beantwoorden heb je de beschrijvingen van werkweken en onderzoekjes in ieder geval globaal moeten doorlezen. Dan heb je ook gelezen waarom het interessant/aantrekkelijk/leuk kan zijn om een B-studie te kiezen.

 

f. Citeer uit één van beschrijvingen een zin,
    zinsnede of woord waaruit voor jou duidelijk is dat het
    interessant/aantrekkelijk/leuk kan zijn om een B-studie te kiezen.

 

 

zin/zinsnede/woord:

 

daaruit maak ik op dat een b-studie interessant/aantrekkelijk/leuk kan zijn omdat:

 

 

 

 

In het havo-scheikunde-examenprogramma nemen water, energie en milieu een belangrijke plaats in. In het deel van de toets dat tijdens contacttijd plaatsvindt worden dan ook vragen gesteld over de week van Marie Ernst en het onderzoek van Tim van Erp.
Lees de beschrijvingen van hun werkweek en onderzoek door.

Notities daarover kun je hieronder op dit formulier schrijven, die mag je bij deel B van de toets gebruiken.

 

e. Notities bij PROEF! (14/15):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de beschrijving van het onderzoek van Tim van Erp staat een link. Via die link kom je bij beschrijving van de werkweek van Tim met nog meer informatie over zijn onderzoek.

Lees via de link of m.b.v. de QR-code de werkweek van Tim door.

Notities daarover kun je hieronder op dit formulier schrijven, die mag je bij deel B van de toets gebruiken.

 

f. Notities bij de werkweek van Tim van Erp:

 

 

 

 

 

 

 

In PROEF! (14/15) staan scheikunde-gerelateerde B-studies vermeld en via de gekleurde symbooltjes kun je de hogescholen vinden waar je die studies kunt volgen.

 

g. Op welke hogescholen kun je de studie “Applied Science” volgen?

 

 

 

 

h. Welke van de genoemde B-studies zou je gaan volgen als je nú zou
   moeten beslissen over je vervolgstudie?

 

 

Op de websites van de hogescholen kun je per studierichting informatie vinden.

 

i.  Zoek op wanneer in 2015 de open dag respectievelijk open avond  gehouden wordt voor de voltijds opleiding Chemie van de locatie Den     Bosch van Hogeschool Avans.

open dag:

open avond:


Dit ingevulde deel formulier moet je inleveren aan het einde van het deel van de toets dat in contacttijd plaatsvindt. BRENG OOK DE FOLDER MEE!