Toets Scheikunde 4H klas 2016/2017

t/m practicum 10 of 14 van bovenbouwmodule 5

 

DEEL A (buiten contacttijd)

 

NAAM:                                                              Docent:

 

Deze toets bestaat uit twee delen.

In dít A-deel voer je buiten contacttijd opdrachten uit bij de folder PROEF! (16/17) en bij de website proef.info.

Het B-deel van deze toets doe je in contacttijd.

Je beantwoordt dan vragen o.a. met betrekking tot de folder en de website.

 

Je kunt 1 punt op de schaal van tien verdienen door:

* je huiswerk in orde te hebben tot en met het door je docent
  aangegeven (A-)practicum
* je samenvattingen(schrift) in orde te  hebben

* in de les op tempo en volgens afspraken gewerkt te hebben.

 

En je kunt 1 punt op de schaal van tien verdienen door:

* dit formulier correct ingevuld in te leveren bij het deel van de toets
  dat in contacttijd plaatsvindt (staat je naam en die van je docent er
  al op?).

 

Natuurlijk moet je bij het tweede deel van de toets ook folder PROEF! (16/17), je rekenmachine en je BINAS-tabellenboek meebrengen. Je mag niets lenen van een klasgenoot.

 

 

Buiten contacttijd

 

Op de voorkant van de folder PROEF! (16/17) staan verschillende studierichtingen vermeld die met scheikunde en/of biologie en/of natuurkunde te maken hebben. Een ervan is “Forensisch onderzoek”.

 

a. Zoek in een woordenboek de betekenis op van het woord  “forensisch”.

 

 

Een beschrijving van de studierichting “Forensische chemie” vind je op de website proef.info > Opleidingen > Forensisch onderzoek.

 

b. Met welke naam wordt “Forensisch onderzoek” daar aangeduid?

 

 

Dat FO iets met scheikunde te maken heeft blijkt bijvoorbeeld uit de zin “Je beheerst de nieuw(st)e onderzoekstechnieken, zoals DNA onderzoek, natuurkundig onderzoek en onderzoek naar de chemische typering en vergelijking van verschillende stoffen.”

 

c. Noem een chemisch verschil tussen alcoholen en ethers.

 

 

 

 

Scheikundigen verwerken chemische verschillen soms in structuurformules van de betreffende stoffen.

 

d. Hoe kun je aan een structuurformule zien dat die een alcohol voorstelt?

 

 

 

 

Ook van de andere op de folder vermelde studierichtingen staat een beschrijving op de website: biologie en medisch laboratoriumonderzoek, chemie, chemische technologie, applied sciences, bio-informatica, technische natuurkunde, biotechnologie en milieukunde.

 

e.  Citeer uit één van deze (studierichting)beschrijvingen een woord, zinsnede of zin waaraan je kunt zien dat de studie met scheikunde te maken heeft en leg uit waarom je dat vindt.

studierichting:

woord/zinsnede/zin:


het heeft met scheikunde te maken want:

 

 

 

 

Bij elke studierichting staat vermeld waar je die kunt studeren.

 

f.  Aan welke instellingen kun je “Forensisch onderzoek” studeren?

 

 

 

g.  Welke van de acht studierichtingen spreekt jou het meest aan?

 

 

 

Om de vorige vraag te kunnen beantwoorden heb je de beschrijvingen van in ieder geval globaal moeten doorlezen.

 

h.  Citeer uit de beschrijving van de door jou bij vraag g gekozen studierichting een zin(snede) of woord waardoor het voor jou
interessant/aantrekkelijk/leuk lijkt om juist die studierichting te kiezen.

zin/zinsnede/woord:

 

 

 

 

 

In het havo-scheikunde-examenprogramma nemen energie en duurzaamheid een belangrijke plaats in. In het deel van de toets dat tijdens contacttijd plaatsvindt worden dan ook vragen gesteld over het onderzoek dat Linda de Feijter doet bij Electrabel in Nijmegen.

Zoek de informatie over dat onderzoek op de website proef.info bij de studierichting Chemische technologie. Klik (bij de “Testimonials”) Energie en duurzaamheid aan en lees de tekst onder de kopjes “Energie en duurzaamheid”, “Grote hoeveelheden” en “Zware metalen”.

Notities daarover kun je hieronder op dit formulier schrijven, die mag je bij deel B van de toets gebruiken.

 

i.  Notities bij “Energie en duurzaamheid”, “Grote hoeveelheden” en “Zware metalen”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de website proef.info kun je per studierichting en per hogeschool informatie vinden over open dagen.

 

j.   Zoek op wanneer in 2017 een open dag wordt georganiseerd voor de studierichting Chemische technologie op de Avans Hogeschool.

open dag op :

   

 

 

 

 

Dit ingevulde deel formulier moet je inleveren aan het einde van het deel van de toets dat in contacttijd plaatsvindt.