Bolletjesmodel?

 

Chemici verklaren eigenschappen van elementen en van (sommige) stoffen met atomen respectievelijk moleculen.

Op microniveau worden die atomen en moleculen soms voorgesteld als bolletjes.

 

a. Wat weet je van het kookpunt van stoffen die met moleculen worden voorgesteld?

 

In onderstaande tekening bij het artikel “Rijden op water” uit het Eindhovens Dagblad van 29 september 2012
staat de werking van een waterstofbrandstofcel beschreven.

 

brandstofcel.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie stoffen die bij de chemische reactie in zo’n brandstofcel betrokken zijn worden alle drie met moleculen voorgesteld.

 

b. Geef van die drie stoffen de naam, de formule en het kookpunt.

 

c. Zijn de drie kookpunten van het antwoord op vraag b in overeenstemming met je antwoord op vraag a?

 

De bolletjesvoorstelling in de afbeelding is voor verbetering vatbaar.

 

d. Welke verbetering(en) zou jij aanbrengen?

 

e. Leg uit of je met de (al dan niet verbeterde) bolletjesvoorstellling  het verschil in kookpunt tussen de drie stoffen kunt verklaren.
Zo ja, hoe dan? Zo nee, leg uit hoe je dan wel op microniveau het verschil in kookpunt tussen de drie stoffen kunt verklaren.