Zink

Toetsen bij artikel uit het Eindhovens Dagblad van 4 mei 2018

Het artikel is/wordt op verzoek via theorie.uit.experimenten@iae.nl aan TUE-docenten toegestuurd.

1. science t/m (p4 van) module 2 Dichtheid
   
- met drie verschillende praktische groepsdelen

2. science t/m module 5 Elektriciteit 2
   
- met praktisch groepsdeel

3. scheikunde onderbouw t/m module S Symbolen en formules
    
- met praktische groepsdeel

4. scheikunde onderbouw t/m module K Kwantitatief
    
- met praktische groepsdeel

5. scheikunde bovenbouw t/m module 5A Carboon
   
- met groepsdeel

6. scheikunde bovenbouw t/m module 7 Redoxreacties
    
- met praktisch groepsdeel

7. scheikunde bovenbouw havo t/m module 89 Toepassen van
    deeltjesmodellen
   
- met twee verschillende praktische groepsdelen

8. scheikunde bovenbouw vwo t/m module 11 Evenwichten en modellen