Toets juli 2021

 

Kleurige waterstof


De vragen bij onderstaande artikelen worden op verzoek aan TUE-docenten ter beschikking gesteld.


Bijlage 1

Eindhovens Dagblad
28 mei 2021

 

Wat wordt er bedoeld met groene of grijze waterstof?

Wat is het verschil tussen groene en grijze waterstof? Zijn ze allebei te gebruiken voor auto's op waterstof? —T. Wetters

De waterstof is uiteindelijk precies hetzelfde en dus zijn beide soorten te gebruiken om er auto's op te laten rij­den. Met de kleuren wordt aangeduid hoe milieuvrien­delijk er geproduceerd is. De

productie van groene water­stof is gebaseerd op groene stroom: hierbij is geen CO2 vrijgekomen. Bij grijze water­stof is aardgas gebruikt, met CO2-uitstoot als gevolg. Er bestaat trouwens ook blauwe waterstof. Daarbij is de CO2 afgevangen en op­geslagen in lege gasvelden.

 

 

Bijlage 2

Eindhovens Dagblad
25 juni 2021

 

Naast groene, grijze en blauwe is er ook turquoise waterstof

In deze rubriek werd laatst het verschil tussen groene, grijze en blauwe waterstof uitgelegd. Maar er bestaat ook turquoise waterstof, ge­maakt in de door TNO ont­wikkelde `motten metal' technologie. Daarbij wordt methaan (aardgas) omgezet in waterstof en elementair koolstof. Bij dit proces komt géén CO2 vrij. De elemen­taire koolstof is een waarde­volle grondstof voor onder meer de staal- en aluminiumindustrie. Ook lijkt toepas­sing in autobanden en als bo­demverbeteraar interessant. BASF gaat met Linde en ThyssenKrupp de eerste commerciële fabriek bou­wen, die in 2025 operatio­neel moet zijn.

—Jan Beumers