Macro/meso/micro?

 

Vanaf augustus 2013 wordt landelijk in het vierde leerjaar voor de BINAS-vakken een nieuw examenprogramma ingevoerd.

In de nieuwe examenprogramma’s scheikunde voor havo en vwo is een vrijwel identieke eindterm over macro/meso/micro opgenomen
(die overigens niet afgestemd zijn met en op de schaalaanduidingen die bij biologie en natuurkunde worden gehanteerd).

 

Subdomein A12: Redeneren in termen van structuur-eigenschappen

Eindterm

De kandidaat kan macroscopische eigenschappen in relatie brengen met structuren op meso- en
(sub)microniveau en daarin aspecten van schaal herkennen en kan omgekeerd vanuit structuren
voorspellingen doen over (alleen bij vwo: die) macroscopische eigenschappen.

 

In de conceptsyllabi worden deze eindtermen nader gespecificeerd met gebruikmaking van
handelingswerkwoorden volgens de TIMMS-beheersingsniveaus (die in de conceptsyllabi genoemd zijn):

 

De kandidaat kan de volgende begrippen herkennen (TIMMS I 1)en gebruiken (TIMMS II 2):

microstructuur/microniveau: atomen, moleculen, ionen;
mesostructuur/mesoniveau: structuurniveau gevormd door een aantal groepen/gegroepeerde deeltjes uit het microniveau;
macrostructuur/macroniveau: op niveau van stoffen en materialen (stof-/materiaaleigenschappen)

 

a. Beoordeel (TIMMS III 5) in het licht van bovenstaande specificatie het onderschrift van onderstaande foto uit NRC Handelsblad van 30 maart 2012.

 

b. Doe een beargumenteerd (TIMMS III 5) verbetervoorstel voor het onderschrift of voor de specificatie.

 

Bij vraag b kon je ervoor kiezen om het onderschrift óf de specificatie te verbeteren.

 

c. Beargumenteer (TIMMS III 5) je keuze.

  

 

toets0412.jpg