DNA

 

Op de voorzijde van het blad “1 maart” van de NWT-kalender 2012 wordt de volgende vraag gesteld:

 

Stel je wil de DNA-volgorde weten van een mier (of een aardbei). Je pakt ze op, stampt ze fijn en wast
haar DNA eruit. Dat stop je in een machine en na een week heb je je antwoord. Het enige probleem is dat
je antwoord in miljoenen kleine stukjes is gehakt.

 

Wat nu?

 

Op de hieronder afgebeeld achterzijde staat het antwoord van Dr. Ken Kraaijeveld.

 

toets0312.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA is de naam van een groep van individu-specifieke stoffen.

 

A 1p a. Van welke woorden zijn de letters D, N en A de beginletter?

 

In het antwoord van Kraaijveld wordt DNA voorgesteld als een reeks van letters in een bepaalde volgorde: de DNA-volgorde.

 

C 2p b. Noem een eigenschap van DNA die je met deze modelvoorstelling kunt verklaren. Licht je antwoord toe

 

Bij het fijnstampen wordt die reeks in stukjes gehakt.

 

B 3p c. Leg aan de hand van een (letter)voorbeeld uit met welke truc dergelijke (letter)stukjes in de oorspronkelijke volgorde achter elkaar kunnen worden gezet.

 

In de practica 1 en 1A van Brugmodule 6 heb je geleerd dat elk DNA een stof is die ontstaat uit fosforzuur, ribose en nucleďnebasen. De aard van het daarbij benodigde enzym bepaalt welk DNA er ontstaat.

 

C 2p d. Leg uit dat (een) lettervolgorde een model is van (zo’n) DNA.