Toets februari 2021


Voorbereiding op de toets

Tata Steel

 

Een toets over een (deel van het) artikel
‘Tata Steel kan vrijelijk zijn gang gaan,
controleurs kunnen het bedrijf niet aan’
uit de Volkskrant van 29 januari 2021.