februari 2019

 

Carbonpapier  

 

Zijn er bij jou in het lokaal velletjes carbonpapier beschikbaar om schriftelijke antwoorden voor een afwezige leerling te (laten) produceren?

Over carbonpapier is een toets t/m onderbouwmodule K gemaakt.

 

De opgaven zijn voor TUE-docenten op aanvraag beschikbaar.