(De)denatureren

 

Bestudeer onderstaand artikeltje
(uit de Volkskrant van 31 januari 2015):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Leg uit of “koken” hierboven als vakterm of als huis-, tuin- en keukenterm wordt gebruikt.

 

Uit bovenstaande tekst zou je kunnen opmaken dat koken het omgekeerde is van het vloeibaar maken van gestold eiwit.

 

b. Welke vakterm gebruiken natuurwetenschappers voor het vloeibaar maken of worden van een vaste stof?

 

c. Welke vakterm gebruiken natuurwetenschappers voor het omgekeerde van koken?

 

Met het (laten) stollen van eiwitten wordt in bovenstaande tekst bedoeld het denatureren van eiwitten. Op microniveau betekent het dat secundaire, tertiaire en quaternaire structuren verbroken worden.

De primaire structuur blijft wel intact.

 

d. Waarin verschilt de primaire structuur van twee verschillende eiwitten?

 

Met de ontwikkelde ultracentrifugetechniek kunnen gedenatureerde eiwitmoleculen uit de knoop gehaald worden.

 

e. Leg uit dat de aanduiding “uit de knoop halen” in dit verband niet zo gelukkig gekozen is.