TUE-Nieuws van april 2019

 

 

Schoolexamens

Uit NRC 19 december 2018: “Schoolexamens bieden de mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit maar dat komt er dikwijls niet van door de nadruk van inspectie en schoolleiding op het centraal examen.” “Schoolexamens zijn, mede door de macht van ranglijstjes van schoolprestaties, verworden tot voorbereiding op het centrale examen.” Onderwerp om te bespreken?

Het volledige rapport is te vinden via de volgende link:

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/696/original/Een_volwaardig_schoolexamen_Rapport_Commissie_Kwaliteit_Schoolexaminering_17_december_2019.pdf?1545036000

 

Centrale examens
In de rubriek examens vind je een link naar de ‘
Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector’ voor 2019 (let op de late datum van het havo examen scheikunde en de korte (tweede) correctietijd?) en ook een link naar een NVON-checklist over de inrichting van de examencorrectie bij jou op school.

 

BTW-verhoging

De netto-prijs van de TUE-modulen is verlaagd maar inclusief de hogere BTW blijft in 2019 de prijs €4,- per stuk (zie voor meer informatie bij ‘lesmateriaal’ op de TUE-website).
Vanwege de BTW-verhoging is de prijs van de digitale modulen wel hoger: inclusief BTW wordt dat €0,60 per module per leerling per leerjaar.

 

Toets van de maand

Beelschermmateriaal

 

Fout van de maand

Sulfiet of sulfide

 

Micro/macro

Een artikel over micro/macro in examens.

Een ingekorte vorm hiervan is geplaatst in NVOX 8 (oktober 2017). 

 

TUE en Museum Boerhaave

TUE en Museum Boerhaave promoten allebei onderwijs in de natuurwetenschappen.

In verband daarmee heeft TUE heeft een item uit de collectie van Museum Boerhaave geadopteerd, namelijk door Van ’t Hoff geknipte en geplakte molecuulmodellen. Klik hier voor meer informatie.

In zijn DWDD-college over symmetrie (op 24 november 2017) heeft Robbert Dijkgraaf molecuulmodellen van Van ’t Hoff laten zien.

 

Practicumhandleidingen

De handleidingen van alle scheikunde-modulen staan nu bij elkaar. Aan de handleiding bij de science-modulen wordt gewerkt.

 

Errata

Voor oude modulen zijn de errata op deze site beschikbaar.

 

Indexen

Op de website de cumulatieve indexen voor de bovenbouw.

 

Examens

Met o.a. syllabi, voorbeeldexamens, pilotexamens en examencommentaren.