TUE-Nieuws van juli 2024

 

 

Nieuwe examenprogramma’s

 

De laatste feedbackronde voor de nieuwe examenprogramma’s gaat van start! Om mee te kunnen denken moet je lid zijn/worden van de NVON-klankbordgroep (kbg).

 

Op woensdag 3 juli presenteert de vakvernieuwingscommissie voor de natuurwetenschappelijke vakken (VVC) het laatste tussenproduct voor de  actualisatie van de eindtermen aan de advieskring. Dan gaat ook de laatste feedbackperiode van start. Dit tussenproduct bevat onder andere de gedetailleerde eindtermen vmbo, havo en vwo voor biologie, natuurkunde en scheikunde. Op basis van de feedback maakt de VVC in het najaar een verbeterde versie die vervolgens aangeboden wordt aan de minister van Onderwijs.

Vanaf uiterlijk 15 juli: enquête met adviesvragen VVC en extra adviesvragen COO-NVON gereed om in te vullen. De enquête sluit op 14 september.


Als je kbg-lid bent dan krijg je links waarmee je de conceptprogramma’s kunt inzien en waarmee je de enquête kunt invullen.

Als je nog geen lid bent dan kun je je nog steeds aanmelden via nvon.nl/klankbordgroep of door te mailen naar onderwijsontwikkeling@nvon.nl.
Aanmelding voor de klankbordgroep staat ook open voor anderen dan NVON-leden.

Examens

In de rubriek Examens staan de syllabi voor het examenjaar 2025.
Voor vwo is dat het eerste examenjaar volgens de vernieuwde syllabus.

 

Boos! Actie?

Minder bèta-uren op havo en vwo?

 

Toets van de maand

Tot en met bb-module 4

 

Fout van de maand

Een bladzijde uit het boek “Het proces” van David Baldacci.

 

Nascholing 2024/2025

Zie rubriek nascholing.

 

Artikelenrubriek

In de rubriek ‘Artikelen’ vind je een lijst van TUE-gerelateerde artikelen.
Wil je wat meer weten over de geschiedenis van TUE? Lees dan de artikelen 16, 19, 53 en 55.
Wil je wat meer weten over de ontwikkeling van het begrip chemische reactie? Lees dan de artikelen 3, 27, 47 en 58.

Stereochemie

 

Een eenvoudige polarimeter

Een artikel van Jannie Manders (Peellandcollege Deurne) en Jan de Gruyter (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) in NVOX nummer 1 2022 over een zelf te maken polarimeter. Die zou gebruikt kunnen worden in practicum 1 van vwo-module 13.
Het artikel is toegevoegd aan de lijst met TUE-gerelateerde artikelen.

 

TUE op de Woudschoten Chemie Conferentie
Op de WCC hebben Jannie Manders, Baukje Düking, Karel Theuws en Piet van den Hurk een stand bemenst en een workshop verzorgd.
In de stand is de ‘eenvoudige’ polarimeter (zie boven) gedemonstreerd. Ook konden bezoekers in navolging van Van ’t Hoff, papieren tetraëders knippen en plakken (zie bb-module 12 opdracht 2.1 en bb-module 13 opdracht 2.1).

 

Knippen en plakken bij TUE

In NVOX 9 (november 2023) staat een artikel over onze introductie van de tetraëderstructuur en de toepassing ervan bij de verklaring van spiegelbeeldisomerie.

Het artikel is toegevoegd aan de lijst met TUE-gerelateerde artikelen.

 

Nieuwe versie van vwo-module 13 Stereochemie
Module 13 is aangepast aan de vernieuwde syllabus en aan de zevende druk van het BINAS-tabellenboek. Voor vwo geldt die vernieuwde syllabus voor het eerst bij het examen in 2025; het nieuwe tabellenboek wordt nu in het vierde en vijfde leerjaar gebruikt.
Gebruik van de polarimeter is in deze moduleversie facultatief. Het eerste deel van de module kan nu al gebruikt worden in 6-vwo.

 

TUE en Museum Boerhaave

TUE en Museum Boerhaave promoten allebei onderwijs in de natuurwetenschappen.

In verband daarmee heeft TUE heeft een item uit de collectie van Museum Boerhaave geadopteerd, namelijk door Van ’t Hoff geknipte en geplakte molecuulmodellen. In zijn DWDD-college over symmetrie heeft Robbert Dijkgraaf molecuulmodellen van Van ’t Hoff laten zien. Klik hier voor meer informatie.