TUE-Nieuws van maart 2020

 

 

Nieuwe rubriek

In de rubriek ‘Artikelen’ vind je een lijst van TUE-gerelateerde artikelen.
Wil je wat meer weten over de geschiedenis van TUE? Lees dan de artikelen 16, 19, 53 en 55.

 

Kleuren bij TUE
Het decembernummer van NVOX 2019 heeft als thema ‘Kleur’.
Daarin staan drie artikeltjes over TUE:
- TUE-onderbouw scheikunde: Chemische reactie? Een kwestie van gezichtspunt!
- TUE-onderbouw science: Concentraties vergelijken met de wig van
- TUE-bovenbouw scheikunde: Koper: bruin of blauw?
Deze artikelen zijn ook op deze site te bekijken in de rubriek ‘Artikelen’ (artikelen 58, 59 en 60).

 

 

Toets van de maand

Wig van Bjerrum, evenwichten, nanotechnologie

 

Fout van de maand

Stikstof?

 

Errata

Op de website is de lijst met errata aangevuld, deze keer vooral bij vwo-module 8 “Ontwikkelen van wetenschap”

 

Inleiding tot chemie

De inleidende module I, die voorafgaat aan module C, heeft een isb-nummer gekregen: 978-907-8867-623.

Syllabi 2020
Wijzigingen in de syllabi.

 

Nascholing 2019/2020

Zie rubriek nascholing

 

Commentaar eindvoorstel ‘Mens en Natuur curriculumnu

Op verzoek van ‘curriculum.nu’ hebben we onze reactie op de eindvoorstellen op de TUE-website geplaatst.

 

(School)examens

Uit NRC 19 december 2018: “Schoolexamens bieden de mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit maar dat komt er dikwijls niet van door de nadruk van inspectie en schoolleiding op het centraal examen.” “Schoolexamens zijn, mede door de macht van ranglijstjes van schoolprestaties, verworden tot voorbereiding op het centrale examen.” Onderwerp om te bespreken?

Het volledige rapport is te vinden via de volgende link:

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/696/original/Een_volwaardig_schoolexamen_Rapport_Commissie_Kwaliteit_Schoolexaminering_17_december_2019.pdf?1545036000

Zie ook:
het rapport Fundamentele vragen over examens en toetsing Jaap Scheerens e.a.
en de kamerbrief minister Slob over toetsing en examinering in het vo

 

pH-significantie
In bb-module 6 zijn voortaan in practicum 7 bijgaande bladzijden 7-2 t/m 7-5 opgenomen.
Aan leerlingen die werken met modulen die gedrukt zijn in 2018 of eerder moeten deze pagina’s los verstrekt worden.

 

Micro/macro

Een artikel over micro/macro in examens.

Een ingekorte vorm hiervan is geplaatst in NVOX 8 (oktober 2017). 

 

TUE en Museum Boerhaave

TUE en Museum Boerhaave promoten allebei onderwijs in de natuurwetenschappen.

In verband daarmee heeft TUE heeft een item uit de collectie van Museum Boerhaave geadopteerd, namelijk door Van ’t Hoff geknipte en geplakte molecuulmodellen. In zijn DWDD-college over symmetrie heeft Robbert Dijkgraaf molecuulmodellen van Van ’t Hoff laten zien. Klik hier voor meer informatie.