Zoek de fout

 

 

In deze rubriek elke maand een krantenartikel met fout(en) en/of onduidelijke formulering(en) en/of zinnen, zinsdelen, woorden die verbetering, commentaar of correctie behoeven.

Mail gevonden fouten, onduidelijke formuleringen, voorstellen voor verbetering, ander commentaar naar theorie.uit.experimenten@iae.nl.

 

Onderstaand artikel uit de Volkskrant van 25 september 2003 werd al in september j.l. door verscheidene collega’s “genomineerd” voor deze rubriek, maar in oktober en november kregen problemen met heen-en-weer-denken even voorrang.

Voor een juiste interpretatie van dit artikel moet je trouwens toch ook wel tussen stof en element kunnen heen-en-weer-denken.