Zoek de fout

 

 

In deze rubriek elke maand een krantenartikel met fout(en) en/of onduidelijke formulering(en) en/of zinnen, zinsdelen, woorden die verbetering, commentaar of correctie behoeven.

Mail gevonden fouten, onduidelijke formuleringen, voorstellen voor verbetering, ander commentaar naar theorie.uit.experimenten@iae.nl.

 

Volgens het rapport  “Chemie tussen context en concept” van de Commissie Vernieuwing Scheikunde Havo en Vwo vormen het molecuulconcept en het micro-macroconcept de grondslag van de scheikunde.

 

Geef met die concepten in het achterhoofd eens commentaar op onderstaand artikel uit Volkskrant van 7 oktober 2003.