Zoek de fout

 

In deze rubriek elke maand een krantenartikel met fout(en) en/of onduidelijke formulering(en) en/of zinnen, zinsdelen, woorden die verbetering, commentaar of correctie behoeven.

Mail gevonden fouten, onduidelijke formuleringen, voorstellen voor verbetering, ander commentaar naar theorie.uit.experimenten@iae.nl.

 

maart 2019

 

In het kader van curriculum.nu zijn weer nieuwe producten opgeleverd. Hieronder een van de zogeheten ‘grote opdrachten’ uit het leergebied ‘Mens & Natuur’.

 

Grote opdracht 2: Wisselwerking en Energie

Relevantie

Wisselwerking tussen deeltjes en voorwerpen zien we overal om ons heen. Daarbij speelt energie een grote rol. Energie komt voor in vele vormen en gaat nooit verloren. Toch ‘verbruiken’ wij als maatschappij veel energie. Dat vraagt van ons dat wij onze energiebronnen met maximaal rendement inzetten.

Wisselwerking via krachten bepaalt of en hoe voorwerpen bewegen. Een lange brug, een aardbevingsbestendig flatgebouw en een bionische arm: om deze technologische oplossingen goed te ontwerpen en bouwen is kennis nodig van krachten en hun uitwerkingen.

Waar haalt ons lichaam zijn energie vandaan? Met kennis over de energiehuishouding van het menselijk lichaam kunnen leerlingen bewuste keuzes maken over de balans tussen voeding en lichaamsbeweging.

Inhoud van de opdracht

Deze grote opdracht geeft inhoud aan kracht, beweging en interactie op zowel op micro- als op macroniveau, bijvoorbeeld reactiviteit, effecten van krachten op beweging, werking van spierstelsels, (chemische) bindingen, energiebalans van de aarde en magnetisme. De grote opdracht geeft ook inhoud aan energie, energiebehoud en energieomzettingen.

Samenhang met andere leergebieden

Leergebied Digitale geletterdheid raakt met grote opdracht over duurzaam gebruik van energiebronnen (DG08) aan deze grote opdracht. Rekenen & Wiskunde raakt met grote opdracht over meten en meetkunde (RW03) aan deze grote opdracht. Bewegen & Sport raakt met grote opdracht over actieve leefstijl (BS08) aan deze grote opdracht.