Zoek de fout

 

In deze rubriek elke maand een krantenartikel met fout(en) en/of onduidelijke formulering(en) en/of zinnen, zinsdelen, woorden die verbetering, commentaar of correctie behoeven.

Mail gevonden fouten, onduidelijke formuleringen, voorstellen voor verbetering, ander commentaar naar theorie.uit.experimenten@iae.nl.

 

januari 2019

 

Geef eerst antwoord op onderstaande vragen uit opdracht 4.9 in onderbouwmodule K, met name vraag g.

 

In deze opdracht ga je, ook weer uitgaande van de massaverhouding, mogelijke formules voor water afleiden.

Je weet al dat water de elementen H en O bevat in de massaverhouding 1 : 8.

De twee meest voor de hand liggende verklaringen op

microniveau zijn dan:

1. H-atomen en O-atomen zijn even zwaar

2. de aantalsverhouding van H-atomen en O-atomen is 1 : 1

 

b. In welke aantalsverhouding moet je H-atomen en O-atomen tekenen als je uitgaat van
    mogelijkheid 1?

 

c. Hoeveel keer is een O-atoom zwaarder als een H-atoom als je uitgaat van mogelijkheid 2?

 

Uitgaande van mogelijkheid 1 zou de formule van water H1O8 zijn en als je uitgaat van mogelijkheid 2 dan is de formule H1O1.

 

d. Klopt dat met je antwoord op vraag b?

 

Je weet al wel dat chemici voor water de formule H2O1 gebruiken. In elk watermolecuul tekenen ze dan ook twee H-atomen en één O-atoom:

 

 

 


                                                            

e. Hoeveel keer is het O-atoom hier zwaarder dan het H-atoom?

 

In een van de volgende modulen leer je waarom chemici juist H2O1 als formule voor water hebben gekozen en niet bijvoorbeeld H1O8 of H1O1.

 

f. Heb je nu zelf al enig idee waarom chemici juist H2O1 als formule voor water gekozen
   hebben?

 

Jan zegt: “Ze zullen met een microscoop een watermolecuul bekeken hebben en daarin drie bolletjes gezien hebben.”

 

g. Denk je ook dat het zo gegaan is? Licht je antwoord toe.

 

En bekijk nu een fragment uit Klokhuis van 26 november 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=NETdmLe3URY