Zoek de fout

 

In deze rubriek elke maand een krantenartikel met fout(en) en/of onduidelijke formulering(en) en/of zinnen, zinsdelen, woorden die verbetering, commentaar of correctie behoeven.

Mail gevonden fouten, onduidelijke formuleringen, voorstellen voor verbetering, ander commentaar naar theorie.uit.experimenten@iae.nl.

 

Januari 2005

 

In de module “Magie of chemie” werken leerlingen aan de ontwikkeling van een chemisch stofbegrip.

In de eerste kolom van onderstaand artikel uit NRC Handelsblad van 10 december 2004
wordt het woord(deel) stof maar liefst drie keer gebruikt.
Wanneer moeten jouw leerlingen de juiste betekenis bij deze drie “stoffen” kunnen benoemen?

Zou jij de eerste kolom ook zo formuleren als jij het artikel moest schrijven?