Stichting Theorie uit Experimenten

 

Nascholingscursus “TUE: differentiatie met groepswerk”

 

Doelgroep

Natuur- en scheikundedocenten en toa’s die leerlingen in groepjes (willen) laten werken om te kunnen differentiëren naar niveau, tempo en inhoud.

 

Cursusomschrijving

- Onder begeleiding van een gecertificeerde coach en ervaren vakdidactici
wisselen we al dan niet op video vastgelegde ervaringen met groepswerk uit.

- We besteden aandacht aan het effectief en efficiënt geven van feedback.
- Mogelijkheden voor differentiatie en gepersonaliseerd leren komen aan de orde.

- We bekijken consequenties voor bijbehorend onderwijsaanbod en toetsmateriaal.

- Afhankelijk van het onderwerp en naar behoefte van de deelnemers splitsen we op in deelgroepen.

 

Plaats, datum en tijd

- Vier bijeenkomsten: in september en december 2020 en in februari en april 2021. Telkens ’s middags en in het begin van de avond op een van de scholen van de deelnemers.

- Definitieve plaatsen en data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.
 

Kosten inclusief maaltijd

€ 300,- voor docenten en € 100,- voor toa’s

 

Inlichtingen en aanmelding

Stichting Theorie uit Experimenten

Dieze 29 5751 XE  Deurne

e-mail: theorie.uit.experimenten@iae.nl

of via de website: www.theorieuitexperimenten.nl