Stichting Theorie uit Experimenten

Dieze 29,  5751 XE Deurne

 

Nascholingscursus “Groepswerk”

 

Doelgroep

Natuur- en scheikundedocenten en toa’s die leerlingen in groepjes (willen) laten werken vanuit de uitgangspunten “onderzoekend leren” en “wetenschapsontwikkeling”.

 

Cursusomschrijving

Onder begeleiding van een gecertificeerde coach en ervaren vakdidactici
wisselen we al dan niet op video vastgelegde ervaringen met groepswerk uit.
Consequenties voor bijbehorend onderwijsaanbod en toetsmateriaal worden besproken.

Afhankelijk van het onderwerp en naar behoefte van de deelnemers splitsen we op in deelgroepen.

 

Plaats, datum en tijd

Vier bijeenkomsten: in september en december 2018 en in februari en april 2019. Telkens ’s middags en in het begin van de avond op een van de scholen van de deelnemers.

Definitieve plaatsen en data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.
 

Kosten inclusief maaltijd

€ 300,-

 

Inlichtingen en aanmelding

Stichting Theorie uit Experimenten

Dieze 29 5751 XE  Deurne

e-mail: theorie.uit.experimenten@iae.nl

of via de website: www.theorieuitexperimenten.nl