Theorie uit Experimenten

 

 

titelpagina.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(voorkant van “De bčtacanon van Fokke & Sukke”)

 (Reid, Geleijnse & Van Tol)

 

Scheikunde voor onder- en bovenbouw van havo en vwo

 

TUE-werkwijze
Voor leerlingen en ouders: klik hier voor informatie over de gang van zaken in en rond TUE-scheikundelessen.

 

Klik hier om nog meer te weten te komen over TUE-scheikunde in onder- en bovenbouw.

Wil je nog meer informatie? Of wil je TUE in de praktijk bekijken?

Neem dan contact op via theorie.uit.experimenten@iae.nl

 

 

Science voor de onderbouw

SCIENCE meer dan natuurkunde, scheikunde en techniek

Leerlingen aan het werk zien? Klik https://www.youtube.com/watch?v=83INpBd5SzY

Nog meer info? Zie Science en taalontwikkeling.

 

 

Scheikunde voor de onderbouw

Engelstalige tto-versie beschikbaar

 

 

ANW voor vwo

Klik hier voor informatie en voorbeeldlesmateriaal.

 

Rubrieken

Examens

Macro/meso//micro

Praktische practicumtips

Fout van de maand

Toets van de maand
Artikelen

 

Nieuws       

Klik hier voor meer informatie over:
- Nieuwe examenprogramma’s; feedback via klankbordgroep

- Boos! Actie?

- Syllabi van het examenjaar 2025
- Fout van de maand: Baldacci of Neon?

- Toets van de maand: t/m bb-module 4
- TUE-Nascholing 24/25

- Rubriek met TUE-gerelateerde artikelen

Stereochemie
- Een eenvoudige polarimeter
- TUE op de Woudschoten Chemie Conferentie
- Knippen en plakken bij TUE
- Nieuwe versie bb-module 13
- TUE en Museum Boerhaave

Aanvullend lesmateriaal

Errata

Indexen

Tabellen

Toelichting bij enkele modulen

Hulp bij vragen en opdrachten

Practicumhandleidingen

Toetsanalyse

 

Gebruikershandleiding

Bij de methode is informatie (theorie.uit.experimenten@iae.nl)
beschikbaar over o.a.
- dekking van kerndoelen en eindtermen
- voorbeeldtoetsen

- vrij kopieerbare werkbladen

- differentiatiemogelijkheden

- coaching op maat

 

Zelfstandig werken

De TUE-methode is bij uitstek geschikt voor (het aanleren van) zelfstandig werken.

Want de vakinhoud wordt aangereikt in voor leerlingen logische stappen.

Daardoor is er meer tijd en zijn er meer mogelijkheden voor de docent als begeleider.

 

Contexten

Behalve door een logische opbouw wordt de TUE-methode ook gekenmerkt door het consequent werken vanuit een natuurwetenschappelijke context. Ook andere contexten als groene chemie, duurzaamheid en energievoorziening zijn zodanig in het  lesmateriaal verwerkt dat die geďntegreerd met de vakinhoud aan de orde kunnen worden gesteld.  

 

 

Leerwegen

Er is lesmateriaal voor een doorlopende leerweg

vanaf het 1e leerjaar t/m het 5e leerjaar havo en 6e leerjaar vwo.

Er is afstemming en wederzijdse ondersteuning mogelijk tussen de vakken scheikunde, wetenschapsoriëntatie en algemene natuurwetenschappen.

Middels instroomteksten op maat is er instroom mogelijk vanuit andere methoden in het 3e of 4e of 5e leerjaar.

 

Implementatie

Didactische ondersteuning voor docenten en toa’s vindt plaats door middel van nascholingsbijeenkomsten, door collegiale contacten en (voor beginnende secties) middels adoptie door scholen met ervaren vaksecties.

 

Kennismaken?

Mail je vragen naar theorie.uit.experimenten@iae.nl .

Of kijk bij het voorbeeldlesmateraal voor natuur- en scheikunde, voor scheikunde en
voor algemene natuurwetenschappen.
Ga op lesbezoek bij een van de deelnemende scholen.

Of probeer de toets van de maand en zoek mee naar de fout van de maand.

 

TUE en museum Boerhaave

TUE en Museum Boerhaave promoten allebei onderwijs in de natuurwetenschappen.

In verband daarmee heeft TUE een item uit de collectie van Museum Boerhaave geadopteerd, namelijk door Van ’t Hoff geknipte en geplakte molecuulmodellen. De modellen zijn door Robert Dijkgraaf getoond in zijn DWDD-college over symmetrie

Klik hier voor meer informatie. 

 

Leerwegen

 

Deelnemende scholen

 

Nascholing

 

Toets van de maand

 

Zoek de fout

                                                                                                        

Voorbeeldlesmateriaal natuur- en scheikunde

 

Voorbeeldlesmateriaal scheikunde

 

 

Bijgewerkt tot 020724